Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania dla rodziców za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniach Dnia Rodziny w czerwcu 2014 roku. Całkowity dochód przekazany zostanie na przygotowanie boiska dla dzieci w naszym ogródku przedszkolnym

Dla Pani Dyrektor Moniki Kremser za zasponsorowanie nagrody głównej w loterii fantowej tj. bezpłatny miesięczny pobyt w przedszkolu.

Dla Małgorzaty Rohde za wkład finansowy w zorganizowanie imprezy.

Dla Firmy JMT za udostępnienie senny do występów dzieci.

Dla Państwa Seńczuk za zorganizowanie poczęstunku.

Dla firmy Enea za pokaz ratownictwa medycznego.

Dla Wydawnictwa Juka za nagrody książkowe i upominki w loterii fantowej.

Dla Firmy Ubezpieczeniowej Prudential Polska Sp. z o.o.