Zajęcia dodatkowe

1. Bezpłatne:

  • rytmika – 1 x w tygodniu
  • język angielski -1 x w tygodniu

2. Fundacja Edukacja dla Przyszłości – informacja dla rodzica – pobierz

DYŻURY SPECJALISTÓW

PSYCHOLOG
Monika Wierbiłowicz
poniedziałek godz.  8.30-13.30
z wyjątkiem ostatniego poniedziałku  miesiąca godz.12.00 -17.00
e- mail: m.wierbilowicz@familijny.pl.
tel. 533 336 128

LOGOPEDA
Dorota Lipska
Środa godz. 8.30 – 15.00

e-mail :d.lipska@familijny.pl

 

Zrzut ekranu 2016-11-17 o 17.19.44